AKSU, G. ve ALTAY, H. (2022) “Şeker Pancarında (Beta Vulgaris L.) Kuraklık Stresi Altında Bazı Mikro Besin Elementi İçerikleri Üzerine Potasyumun Etkisi”, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), ss. 45–59. Erişim adresi: https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/24 (Erişim: 27 Kasım 2022).