ZUBAIRU, M. M., & LAWAN, . Z. D. . (2022). Regularity and Green’s Relations on the Semigroup of Full Contraction Mappings with A Restricted Range: Regülerlik ve Kısıtlamalı Görüntüye Sahip Daraltma Fonksiyonlarının Yarı Grupları Üzerinde Green Denklemleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 1–14. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/13