(1)
ZUBAIRU, M. M.; LAWAN, . Z. D. . Regularity and Green’s Relations on the Semigroup of Full Contraction Mappings With A Restricted Range: Regülerlik Ve Kısıtlamalı Görüntüye Sahip Daraltma Fonksiyonlarının Yarı Grupları Üzerinde Green Denklemleri. kubfd 2022, 2, 1-14.